Yazılar

  • Veri madenciliği (data mining), yapılandırılmış ya da yapılandırılmamış datayı anlamak ya da öngörülebilir sonuçlar elde edebilmek için geniş veri kümeleri üzerinde modeller, anomaliler ve korelasyonlar bulma işlemidir. Diğer bir ifade ile veri madenciliği; seçilen veri

  • Lineer ve Lojistik regresyonlar genellikle insanların veri biliminde öğrendiği ilk algoritmalardır. Popülerliklerinden dolayı, birçok analist bu iki çeşidi bilir. Daha fazla ilgisi olanlar ise modelleme aşamasında regresyon çeşitlerini daha kapsamlı değerlendirmektedir.. Gerçek şu ki, model

  • SPSS Modeler (eski adı ile Clementine) IBM tarafından yazılmış bir data mining ve text mining programıdır. Sıklıkla üniversitelerde öğretilen SPSS Statistics ile karıştırılmaktadır. Bu durumu CRM bölümünde işe başladığım zaman yaşamıştım. Biz SPSS kullanıyoruz dediklerinde

  • Python öğrenmeye ilk başladığım sıralarda ilk önce Anaconda kurmuştum. Daha sonra kütüphane yönetimi konusunda zorluklar yaşayınca Anaconda’yı komple kaldırıp PyCharm kurdum. Son derece esnek ve kod yazmanızı kolaylaştıran bu IDE ile çalışmanın gerçekten keyif verdiğini

  • Psikolojik sermaye kavramı temellerini pozitif psikolojinin insana bakış felsefesinden alan ve işletmelerde insan kaynakları paradigma ve uygulamalarında radikal değişimlere işaret eden önemli bir kavramdır. Psikolojik sermaye kavramı pozitif psikoloji ekolünden doğmuştur. Pozitif psikoloji, diğer psikoloji

  • Günümüz dünyasında kurumlar,pazarlama alanındaki sayısız iş zekası aracıyla güçlendirilmiş, çok sofistike ve veri odaklı hale dönüşmektedir. Modern pazarlama stratejileri ise zengin verilere, yapay zekaya ve yaratıcı pazarlama fikirlerine dayanan daha derin veri analizlerinden beslenmektedir. Başarılı

  • EVAM’ın açılımı “event and action manager” olarak geçmektedir. EVAM aslında ismindeki anlamın ötesine geçen ve sadece olay (event) dinleyip aksiyon alan bir program olarak kalmayıp anlık segmentasyon (instant segmentation) dünyasında kendini var edip müşteri deneyimi,

  • CRM süreçleri, şirketlerin potansiyel ya da mevcut müşteriyle olan etkileşimini yönetmek için kullandığı stratejileri ve aktiviteleri içerir. Burada anahtar kelime “ilişki”dir. Mevcut müşteri bağlılığını ve sadakatini başarıyla yönetebilmenin yanı sıra yeni gelecek olan müşterileri de

  • CRM yani müşteri ilişkileri yönetimi anlamıyla aslında bir şirketin özellikle perakende şirketlerinin kar etmek amacıyla odak noktasında bulunan müşterilerin yönelimini kontrol etmek amacını gütmektedir. Burada yönelimler derken en basit ifade ile anlatmak gerekirse; bir şekilde

  • Ders çıkarılabilecek hikâyeler anlatıldığında motive olursunuz, ruhunuzda bir aydınlanma bir serinlik hissedersiniz. Hatırladınız… İşte o kişisel gelişim kitaplarında, konferanslarda veya orada burada duyduğunuz, sizi etkileyen hikâyeler içerisinde hiç paradoksa düştüğünüz oldu mu? Birazdan anlatacağım hikâye ile